TOUR COUNTDOWN
 • 00

  Dagen

 • :
 • 00

  Uren

 • :
 • 00

  Min

 • :
 • 00

  Sec

Huisregels

Als datum van tot standkomen van het gebruik  van de  OJT promotiebus , zal gelden de datum die staat vermeld op de overeenkomst. De huurder is de degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat met de stichting “Ome Joop’s Tour”, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op verrichting van diensten  van de stichting “Ome Joop’s Tour”  t.b.v. sponsor afwijking van deze voorwaarden geldt alleen, indien door ons schriftelijk is bevestigt. Andere regelingen zijn mogelijk in overleg, en worden schriftelijk vastgelegd door de secretaris.

Aansprakelijkheid -  Schade en vermissing

 • De gebruiker van de OJT promotiebus is aansprakelijk in geval van diefstal of beschadiging van materialen die eigendom zijn van de Stichting Ome Joop’s Tour. Indien deze schade het gevolg is van handelen of nalaten van de gebruiker zelf, hetzij met het opzet de schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap, dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.De Stichting Ome Joop’s Tour is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige andere schade dan bedoeld onder  zoals bijv. schade veroorzaakt door vertraging in het vervoer, en het niet tijdig kunnen organiseren van een buschauffeur. Bij schade en  vermissing van goederen die behoren bij de bus, worden de kosten in rekening gebracht.

Annulering                                                                                                                                                         

 • Wanneer de huurder de OJT promotiebus 14 dagen voor aanvang datum annuleerd, dan wordt er  25 % van het sponsor bedrag  in rekening gebracht naar de huurderr, voor het  verplaatsen van het evenement naar een andere datum in verband met droevige familie aangelegenheden zijn binnen onze mogelijkheden geen verdere kosten verbonden). Onze verplichting: We doen ons uiterste best om de Bus die u hebt gereserveerd ruim op tijd op het afgesproken tijdstip te laten komen.

Kosten                                                                                                                                                         

 • De kosten zijn immers afhankelijk van de inzet van de OJT promotiebus en het gebruik van de extra faciliteiten en de duur van het gebruik van de bus, het aantal te rijden of gereden kilometers, verbruik brandstof en /of de duur van de inzet uren van de chauffeur(s) en geluidsman 

Chauffeur

 • De OJT promotiebus wordt niet aan derden worden uitgeleend en zal te allen tijde bestuurd worden door een chauffeur die geregistreerd staat als vrijwilliger binnen de Stichting Ome Joop’s Tour. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn, uitsluitend op basis van beschikbaarheid van een chauffeur die bij de stichting als vrijwilliger geregistreerd staat.

Huisregels  

 • Om alle ritten voor zowel de gebruiker als voor de OJT Buschauffeur  zonder hobbels te laten verlopen, hebben wij wat huisregels opgesteld waar men na het ondertekenen van de orderbevestiging automatisch mee akkoord gaat.
 • Het meenemen van eigen dranken in de bus is niet toegestaan, de bus chauffeur heeft een groot assortiment aan gekoelde dranken beschikbaar. Aan het einde van de rit kan de drank worden afgerekend met de chauffeur, drankjes zijn nooit bij de prijs inbegrepen, tenzij dit is afgesproken met de organisator.Lege blikjes en afval graag deponeren in de dichtstbijzijnde afvalbak.
 • Het is verboden om ten onrechte gebruik te maken van de noodhendels en dakluiken, bij misbruik wordt de rit direct door de chauffeur gestaakt. De Chauffeur zal altijd de veiligheid van de passagiers en medeweggebruikers proberen te garanderen en dit is dan niet meer mogelijk.
 • Bij agressief en/of hufterig gedrag heeft de chauffeur het recht om deze personen te verwijderen uit de bus
 • Het is ten strengste verboden om confetti, chips, nootjes, pinda’s en andere vettigheid mee de bus in te nemen. Als dit toch het geval is en het leidt tot extra schoonmaakkosten, dan is de rekening voor de oranisator.
 • Slopen, bekladden, beschadigen, de rekening hiervoor gaat altijd naar de organisator . Laat de organisator niet met twee katers zitten de dag na het feest.
 • Het is niet toegestaan om op het meubilair te staan of daar op te dansen, bij overtreding kan de chauffeur besluiten om de rit te staken.

Offerte

 • Heeft u specifieke wensen wij maken graag een vrijblijvende offerte om uw evenement  tot een feestelijk succes te maken

Vragen

Mocht u vragen hebben neem dan voor een geheel vrijblijvende gesprek contact met ons op

Telefoon : (06) 55 56 31 39 of stuur een E-mail: secretariaat@omejoopstour.nl