TOUR COUNTDOWN
 • 00

  Dagen

 • :
 • 00

  Uren

 • :
 • 00

  Min

 • :
 • 00

  Sec

Tour regels

Ome Joop’s Tour is er voor de lol en om leuke dingen samen te doen. Om samen een leuke fietsvakantie te willen meemaken hebben wij een aantal spelregels (huisregels) opgesteld.  Tijdens de OJT staat respect hoog in het vaandel, alle deelnemers moeten zich normaal en fatsoenlijk gedragen. 

 • Het is verboden om discriminerende taal gebruiken tegen andere deelnemers, tourleiding en het publiek langs de route. Ruzie maken of vechten of andere kinderen uitschelden tijdens de tour wordt bestraft met een officiële waarschuwing door de Tourleiding. Deelnemers mogen geen gevaarlijk handelingen verrichten op de fiets en mogen ook een ander niet in gevaar brengen.

Strafpunten  / Puntenkaart                                                                                                                                                                               

 • Slecht gedrag en ongepast taalgebruik tijdens de tour, en elke handeling die tijdens het fietsen gevaar of moeilijkheden voor andere deelnemers kan opleveren, wordt bestraft met strafpunten. Strafpunten worden  op de persoonlijke puntenkaart van de deelnemer geregistreerd

Officiële waarschuwing                                                                                                                                                                                    

 • Indien een deelnemer 3 officiële waarschuwingen heeft ontvangen zal deze zonder uitzondering worden geschorst van verdere deelname aan de Tour.

Niet luisteren? Dan naar huis!                                                                                                                                                              

 • Als de deelnemer zich niet normaal gedraagt tijdens de tour, dan kan hij/zij of de gehele ploeg strafpunten krijgen. Of misschien nog erger, dan kunnen kinderen naar huis worden gestuurd. Maar voordat de deelnemer uit de tour naar huis wordt gestuurd, praten de begeleiders van de Tour met de deelnemer maar ook met de ouders of verzorgers. Als je naar huis wordt gestuurd, belt de Tourleiding je ouders of verzorgers die jou op moeten komen halen. Indien ouders niet kunnen, dan wordt aan ouders gevraagd of dit door familie of kennissen kan worden gedaan. Helaas kun je niet meer terug naar je vrienden van de Tour. Na de Tour kunnen jij en/of je ouders/verzorgers met het bestuur van Ome Joop’s Tour praten over de beslissing die er is genomen.                                                                                                                                                                 
 • Lees voor aanvang van de Tour samen met je ouders/verzorgers de tour regels nog eens rustig door en bepreek dit met elkaar.

Onthouden  ‘‘LET OP’’ Tour Top 6

Toffe agenten op motoren en de vrijwilligers van de Ome Joop’s Tour zorgen voor onze veiligheid,maar dat moet je ook zelf doen. Hoe?

1.     Je blijft ALTIJD in je eigen ploeg fietsen

2.     Fiets netjes twee aan twee

3.     Neem GEEN spulletjes van iemand anders mee!

4.     Zoek je ploeggenootjes op en blijf bij elkaar

5.     Je mag NOOIT weggaan van het sportterrein, rustplaats of sporthal verlaten.

6.     Luister ALTIJD naar je ploegleider en volg de aanwijzingen van de Tourleiding op

 

GEDRAG

Tijdens Ome Joop’s Tour kunnen 156kinderen deel nemen aan de Tour. Van deze kinderen verwacht OJT dat zij goed kunnen omgaan met andere kinderen en dat zij ook goed kunnen luisteren naar de begeleiders. Dat is best moeilijk. Jaarlijks gaan er ook kinderen mee van wie het gedrag op school, buiten en/of thuis ook niet altijd even goed is.

Er zijn kinderen die heel veel aandacht nodig hebben tijdens de tour. Vaak te veel negatieve aandacht en dat kan ten koste gaan van de onderlinge sfeer in groep van andere kinderen en/of begeleiders.

Daarom doen wij een dringend beroep op ouders en verzorgers om duidelijk op het inschrijvingsformulier aan te geven of uw kind regelmatig onhandelbare gedrag heeft of mogelijk zelfs een gedragsstoornis, zoals ADHD, ADD, PDD-NOS,ODD of SYNDROOM VAN ASPERGER, of anderszins.

In dat geval bestaat de mogelijkheid dat wij graag, voorafgaande aan de tour, nader kennis willen maken met u en uw kind. Ook willen wij dan informatie op kunnen vragen op school, zodat wij de best mogelijk begeleiding kunnen geven tijdens de Tour. ofwel moeten zeggen dat deelname voor uw kind helaas niet mogelijk is.

Mocht tijdens de tour blijken dat uw kind zich toch niet kan aanpassen of ernstige gedragsproblemen vertoont of een niet vermelde gedragsstoornis heeft, waardoor uw kind niet voldoende kan functioneren, dan zijn wij als organisatie  genoodzaakt om contact met u op te nemen en in het uiterste geval u te verzoeken om uw kind op te komen halen in de Tour.

Als organisatie handelen wij zonder de relatie met deelnemer(s) en of  ouder(s) / verzorger(s) te beschadigen en daarmee worden hoge eisen gesteld aan de zelfbeheersing en professionaliteit van onze vrijwilligers. 

Heeft u vragen dan kunt ook direct contact opnemen met de coördinator deelnemers via: secretariaat@omejoopstour.nl of telefonisch: 06 22485 272.    

 

AANSPRAKELIJK

 • De organiserende stichting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor veroorzaakte schade door de deelnemer aan derden, de deelnemer moet verplicht wettelijk aansprakelijk verzekerd te zijn. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Alle aanwijzingen van de zijde van de politie en tourleiding dienen zonder meer te worden opgevolgd.
 • In alle gevallen, waarin het tourreglement niet voorzien, beslist het bestuur van de Stichting Ome Joop’s Tour.
 • Voor niet vermeldde gegevens op het inschrijfformulier is het bestuur van Ome Joop’s Tour niet aansprakelijk.
 • Tijdens de tour gelden deze huisregels en iedere deelnemer is verplicht zich hieraan te houden.