Aanmelden

Aanmelden

In 2021 vindt de jublieumeditie van Ome Joop’s Tour plaats van zondag 25 juli tot en met woensdag 4 augustus 2021. 


Wil jij een leuke fietsvakantie in de zomer? Ben jij tussen de 9 en de 12 jaar? Wil jij leuke activiteiten ondernemen met 156 kinderen? Schrijf je dan snel in voor onze jublieumtour '70 jaar Ome Joop's Tour'!
Om deel te kunnen nemen aan Ome Joop’s Tour gelden de volgende voorwaarden:
  • De deelnemer is minimaal 9 jaar en maximaal 12 jaar tijdens de tour.
  • De deelnemer heeft een fiets die voldoet aan de wettelijk eisen, zie Fietsenkeuring.
  • De deelnemer is verzekerd voor de vergoeding van schade die bij anderen wordt veroorzaakt, zie Verzekeringen

In geval van twijfel over de juistheid van de gegevens worden de inschrijfgegevens gecontroleerd. De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Ome Joop’s Tour wanneer niet aan de inschrijfvoorwaarden wordt voldaan. 
 

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld voor deelname aan de Ome Joops Tour is in verband met de speciale 70e editie van de Ome Joops Tour in 2021 nog lager dan voorgaande jaren, namelijk het symbolische bedrag van € 70,-
 
Nadat het inschrijfformulier volledig is ingevuld en ingediend, ontvangt u van ons een bevestiging van de inschrijving per mail. Tijdens de inschrijving krijgt u de mogelijkheid om direct te betalen. De inschrijving is pas definitief nadat Ome Joop’s Tour de betaling heeft ontvangen.
 

GelrePas 

Bent u in het bezit van een GelrePas? Dan betaalt u voor een aanmelding die in 2020 is gedaan alleen een eigen bijdrage van € 20,-. Ontvangt u een bijstandsuitkering van uw gemeente, dan krijgt u de GelrePas automatisch thuis gestuurd. Afhankelijk van het inkomen kunnen gezinnen met een ander inkomen eventueel ook in aanmerking komen voor een GelrePas. Zie voor meer informatie de website van Gelrepas.
  

Meedoenregeling

Woont u in Lingewaard of Overbetuwe? Dan kunt u eventueel gebruikmaken van de meedoenregeling wanneer uw 'gezamenlijk' inkomen niet hoger is dan 120% van de geldende bijstandsnorm.  

Klik voor meer informatie over de meedoenregeling en het kindpakket van de gemeente Lingewaard en voor de gemeente Overbetuwe
 

Medische gegevens

De inschrijfgegevens worden verstrekt aan de Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM) t.b.v. de medisch zorg tijdens de Ome Joop’s Tour. Van de VGGM ontvangt u ruim voorafgaande aan de tour een formulier met vragen over de medische gegevens van uw kind. Deze gegevens heeft de VGGM nodig om tijdens de tour de best mogelijke zorg aan uw kind te kunnen geven.
 

Meld je aan!


Doorzoek de site