De Ome Joop’s Tour vindt plaats van zondag 26 juli tot en met woensdag 5 augustus 2020.

Het inschrijfformulier voor deze 70e editie vindt u onderaan deze pagina. Nadat het inschrijfformulier volledig is ingevuld en ingediend ontvangt u van ons een bevestiging van de inschrijving per mail. Tijdens de inschrijving krijgt u de mogelijkheid om direct te betalen. De inschrijving is pas definitief nadat Ome Joop’s Tour de betaling heeft ontvangen.
 

Inschrijfgeld

Ome Joop’s Tour stimuleert vooral kinderen uit gezinnen die geen of weinig vakantiemogelijkheden hebben om zich aan te melden. De inschrijfkosten voor deelname aan de Ome Joops Tour worden daarom laag gehouden. In verband met de speciale 70e editie van de Ome Joops Tour zijn de kosten voor inschrijving in 2020 nog lager dan voorgaande jaren, namelijk het symbolische bedrag van € 70,-. 
 

GelrePas 

Bent u in het bezit van een GelrePas dan betaalt u alleen een eigen bijdrage van € 20,-. Wanneer u een bijstandsuitkering ontvangt van uw gemeente, dan krijgt u de GelrePas automatisch thuis gestuurd. Afhankelijk van het inkomen kunnen gezinnen met een ander inkomen eventueel ook in aanmerking komen voor een GelrePas. Via de website van de gemeente waarin u woont kunt u met uw Digid de GelrePas zelf aanvragen. 
De deelnemende gemeentes zijn: Arnhem, Duiven, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar

 

Inschrijfvoorwaarden

Om deel te kunnen nemen aan de Ome Joop’s Tour dienen kinderen te voldoen aan de volgende criteria, uitgaande van het moment van deelname:

•    De deelnemer is minimaal 9 jaar en maximaal 12 jaar tijdens de tour.
•    De deelnemer heeft een fiets die voldoet aan de wettelijk eisen, zie ‘fietsenkeuring’.
•    De deelnemer is verzekerd voor de vergoeding van schade die bij anderen wordt veroorzaakt, zie ‘verzekeringen’. 

In geval van twijfel over de juistheid van de gegevens worden de inschrijfgegevens van de deelnemer gecontroleerd. De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Ome Joop’s Tour wanneer niet aan de inschrijfvoorwaarden wordt voldaan. 

 

Privacyreglement

In het privacyreglement staat beschreven hoe de Ome Joop’s Tour omgaat met persoonsgegevens. De meest relevante informatie met betrekking tot de inschrijving treft u hieronder aan:
  • De inschrijfgegevens worden verstrekt aan de Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM) t.b.v. de medisch zorg tijdens de Ome Joop’s Tour.  Na de inschrijving ontvangt u van de VGGM een formulier met vragen over de medische gegevens van uw kind. De VGGM heeft deze medische gegevens nodig om tijdens de tour de best mogelijke zorg aan uw kind te kunnen geven.
  • Tijdens de Ome Joop’s Tour worden foto’s en video opnamen gemaakt die voor illustratieve doeleinden worden gebruikt, zoals de website, social media, nieuwsbrieven, folders en het programmaboekje. 

Bekijk hier ons privacyreglement.
 

Ploegindeling

De organisatie zal zoveel mogelijk op leeftijd de ploegindeling samenstellen.
Als deelnemers er zeker van willen zijn dat zij bij elkaar in een ploeg rijden, dan kunnen zij zelf een ploeg formeren (zes renners per ploeg). Deze ploegindeling kan alleen tot stand komen wanneer dit bij inschrijving voor Ome Joop’s Tour is aangegeven. Wensen voor een bepaalde indeling worden zoveel mogelijk ingewilligd maar is nooit gegarandeerd. 

Doorzoek de site