Inschrijfvoorwaarden voorinschrijven


Om deel te kunnen nemen aan Ome Joop’s Tour gelden de volgende voorwaarden:
  • De deelnemer is minimaal 9 jaar en maximaal 12 jaar* tijdens de tour.
  • De deelnemer heeft een fiets die voldoet aan de wettelijk eisen, zie Fietsenkeuring.
  • De deelnemer is verzekerd voor de vergoeding van schade die bij anderen wordt veroorzaakt, zie Verzekeringen

* Uitzondering hierop zijn de kinderen die zich hebben ingeschreven voor deelname aan Ome Joop's Tour 2020 en volgend jaar 13 zijn. 

In geval van twijfel over de juistheid van de gegevens worden de inschrijfgegevens gecontroleerd. De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Ome Joop’s Tour wanneer niet aan de inschrijfvoorwaarden wordt voldaan. 
 

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld voor deelname aan de Ome Joops Tour is in verband met de speciale 70e editie van de Ome Joops Tour in 2021 nog lager dan voorgaande jaren, namelijk het symbolische bedrag van € 70,-
 
Nadat het inschrijfformulier volledig is ingevuld en ingediend, ontvangt u van ons een bevestiging van de inschrijving per mail. Tijdens de inschrijving krijgt u de mogelijkheid om direct te betalen. De inschrijving is pas definitief nadat Ome Joop’s Tour de betaling heeft ontvangen.
 

GelrePas 

Bent u in het bezit van een GelrePas? Dan betaalt u alleen een eigen bijdrage van € 20,-. Ontvangt u een bijstandsuitkering van uw gemeente, dan krijgt u de GelrePas automatisch thuis gestuurd. Afhankelijk van het inkomen kunnen gezinnen met een ander inkomen eventueel ook in aanmerking komen voor een GelrePas. Zie voor meer informatie de website van Gelrepas.
   

Medische gegevens

De inschrijfgegevens worden verstrekt aan de Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM) t.b.v. de medisch zorg tijdens de Ome Joop’s Tour. Van de VGGM ontvangt u ruim voorafgaande aan de tour een formulier met vragen over de medische gegevens van uw kind. Deze gegevens heeft de VGGM nodig om tijdens de tour de best mogelijke zorg aan uw kind te kunnen geven.

Doorzoek de site