Speciaal voor de ouders en verzorgers. De medische zorg is tijdens Ome Joop’s Tour dit jaar opnieuw in handen van de Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden. Artsen en/of verpleegkundigen, beter bekend als de tourdokters, houden de kinderen medisch in de gaten, verzorgen de dagelijkse begeleiding, eventuele medicatie en bieden deskundige hulp bij ongelukken. De tourdokter is te allen tijde aanwezig tijdens de tour, ook wanneer ouders/verzorgers op bezoek komen. Zij kunnen altijd gebruik maken van de Tourdokter voor overleg en dergelijke.
 

Spreekuren tijdens de Tour

De tourdokters houden iedere dag twee keer spreekuur. ’s Ochtends ongeveer een uur voor vertrek en ’s avonds een uur na aankomst in de sporthal. Spoedgevallen kunnen de hele dag en nacht bij ons terecht. Zeker ook tijdens het fietsen. Als het kan fietst een van de tourdokters met de kinderen mee en kan tijdens het fietsen al hulp worden verleend of vragen beantwoord. De andere tourdokter zit in de ‘tourdoktersbus’ waar de echte pleisters geplakt worden tijdens het fietsen.
 

Medicijnen inleveren en ophalen

De tourdokter heeft van tevoren per brief contact opgenomen met de ouders van de deelnemers die medicatie gebruiken om het een en ander af te stemmen. De rol van met name de eigen huisarts en de apotheek bij de aanlevering van medicijnen is ter sprake gekomen. Het medische team van de tourdokters zit op de eerste dag klaar om de medicijnen in ontvangst te nemen en belangrijke (aanvullende) informatie te noteren. De kinderen kunnen met een gerust hart meegaan met Ome Joop’s Tour.
 

Doorzoek de site