Verzekeringen

Verzekeringen

Wanneer je meerijdt met Ome Joop’s Tour is het belangrijk dat je goed verzekerd bent. We zijn veel onderweg en een ongeluk zit in een klein hoekje. Lees onderstaande informatie goed door.


  • Elke deelnemer moet WA verzekerd zijn. Ome Joop’s Tour aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor veroorzaakte schade door de deelnemer aan derden 

  • Alle aanwijzingen van de zijde van (onze) politie en tourleiding dienen zonder meer te worden opgevolgd

  • In alle gevallen, waarin zowel de wet, de statuten als het tourreglement niet voorziet, beslist het bestuur van Stichting Ome Joop’s Tour. 

  • Voor niet vermelde gegevens op het inschrijfformulier is het bestuur van Ome Joop’s Tour niet aansprakelijk

Tijdens de tour gelden deze huisregels en iedere deelnemer is verplicht zich hieraan te houden.
 

Fiets weg?

•    Bij vermissing of diefstal van het rijwiel tijdens Ome Joop’s Tour geldt een beperkte dekking tot € 200,- per gebeurtenis
•    Eventuele meerwaarde van de fiets is niet verzekerd bij de tourorganisatie
•    De organisatie heeft tijdens de jeugdronde voor de deelnemers een reisverzekering afgesloten.
 

Wat is maximaal per deelnemer/begeleider verzekerd door Stichting Ome Joop's Tour?

•    Bagage: € 1.000,-
•    Geneeskundige kosten: € 1.000,-
•    Tandheelkundige kosten: € 200,-
•    Overlijden ten gevolge van een ongeval € 10.000,-
•    Algehele blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval € 40.000,-
•    Schade aan en diefstal van de fiets € 200,-

Tijdens de Tour gelden huishoudelijke regels, waaraan iedere deelnemer zich verplicht dient te houden. 


Ome Joop’s Tour werkt voor genoemde verzekeringen rondom de tour samen met Guijt Verzekeringen. Neem voor informatie over verzekeringen contact met hen op:

Guijt Verzekeringen
T: 0481 - 42 77 77
E: gendt@guijt.nl
www.guijt.nl

Doorzoek de site