Bestuur


Het stichtingsbestuur heeft tot taak alles te doen wat nodig is om de stichting, gezien de doelstellingen en activiteiten, in het maatschappelijk verkeer te doen functioneren. De stichting kent geen leden of een algemene vergadering maar wordt ondersteund door vrijwilligers de het stichtingbestuur helpen met de te organiseren activiteiten.

Tot de bestuurstaken behoort in ieder geval het financiële beheer, bijhouden van de administratie, en het aansturen van de vrijwilligers van de stichting. De financiele administratie is uitbesteed aan een administratie kantoor en staat onder controle van een accountant.
 
Marcel Legerstee
Marcel Legerstee
Voorzitter

Voorzitter@omejoopstour.nl
Heina Mirando
Heina Mirando
Vice-voorzitter

vicevoorzitter@omejoopstour.nl
Wilma Sanna
Wilma Sanna
Secretaris

Secretariaat@omejoopstour.nl
Aanvullende leden:

Naast bovenstaande dagelijks bestuur zijn er nog actieve vrijwilligers die helpen met organiseren van de Ome Joop's Tour. Zij coördineren ieder bepaalde taakvelden, overleggen met het dagelijks bestuur en staan in nauwe verbinding met hen.

Doorzoek de site