Ome Joop's Tour heeft een loods met opslagruimte op Industriepark Kleefse Waard (IPKW), Arnhem. Onderstaand de samenstelling van het bestuur:

Stichting Ome Joop’s Tour kent inmiddels een stichtingsbestuur dat bestaat uit:
Marcel Legerstee (voorzitter), e-mail: voorzitter@omejoopstour.nl, tel.: 06-55 56 31 39
Ronnie Vodegel (penningmeester), e-mail: penningmeester@omejoopstour.nl, tel.: 06-43 24 30 63
e-mail: secretariaat@omejoopstour.nl

Daarnaast is een bestuur geinstalleerd dat bestaat uit de volgende personen met hun verantwoordelijkheden:
 

Ron Vodegel: Financiën, sponsoring, promotiematerialen, verzekeringen
Marcel Legerstee: relatiemanager, stakeholders, site-events

Correspondentieadres:
Ome Joop's Tour
Postbus 711
6800 AS Arnhem
Telefoon: (026)  362 87 02      

Gegevens:
ING Bank: NL87 INGB 0003 8283 05
KVK Arnhem 41049788

Doorzoek de site