Bestuurslid Vrijwilligers


Kun jij vrijwilligers boeien en binden en kom je uit de buurt van Arnhem? Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging en zoek je een zinvolle tijdsbesteding binnen een maatschappelijke organisatie? Heb jij het hart op de juiste plaats en heb je zin in een uitdagende bestuursfunctie? Dan zoeken wij jou!
 

Wie zijn wij?

Stichting Ome Joop’s Tour (OJT) organiseert jaarlijks een fietstour voor jongens en meisjes in de leeftijd van 9 t/m 13 jaar die weinig of geen vakantiemogelijkheden hebben. Ome Joop’s Tour is geen snelheidswedstrijd, maar is meer een gezelligheidstour. Een jeugdronde waarbij deelnemers samen sportief en ontspannen kunnen genieten op een wijze die lijkt op een echte Tour de France.
De vrijwilligers van Ome Joop’s Tour zijn ‘gewone mensen’ met een grote betrokkenheid naar jeugd. Mensen die weten dat oprechte warmte en aandacht voor vrijwilligers de beste investering is voor de toekomst.
 

Wat ga je doen?

Als lid van het bestuur bepaal jij mede het beleid en heb je de taak alles te doen wat nodig is om de stichting goed te laten functioneren. Samen met de andere bestuursleden ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, zie je toe op een correcte uitvoering van het beleid, en een goede communicatie en samenwerking binnen het eigen aandachtsgebied en daar buiten.
 
Als bestuurslid Vrijwilligers geef je invulling en uitvoering aan het te ontwikkelen vrijwilligersbeleid. Dit betekent dat je wervingsplannen opstelt en het bestuur ondersteunt bij de werving, selectie en plaatsing van (nieuwe) vrijwilligers. Je onderhoudt contacten en maakt afspraken over de inzet van vrijwilligers met externe partijen. Tevens signaleer je de behoefte aan opleiding en ontwikkeling en maakt een opleidingsplan. Je organiseert scholings- en informatiebijeenkomsten, je kunt ideeën enthousiast en duidelijk presenteren en je weet de overige bestuursleden hiervan te overtuigen.

 

Wie ben jij?

  • Betrokken bij de doelstelling en de aard van Stichting Ome Joop’s Tour
  • Bij voorkeur ervaring als bestuurder en het werken met vrijwilligers
  • Actuele en parate kennis op het gebied van vrijwilligersmanagement
  • Beleidsmatig denken zonder belangrijke details over het hoofd te zien
  • Ondernemend, proactief, adviesvaardig en besluitvaardig
  • Sociaal, goede contactuele eigenschappen, samenwerkingsgericht en betrouwbaar
  • Communicatief vaardig, creëert draagvlak en kan omgaan met tegengestelde belangen
  • Weet mensen te motiveren, coachen en steunen in hun ontwikkeling en vrijwilligers te boeien en te binden aan de organisatie

Een positieve verklaring omtrent gedrag (VOG) is nodig om de rol op te kunnen pakken. Ook wordt gekeken naar de onafhankelijkheid van de aan te stellen bestuurder om zo vrij te zijn in handelen voor Stichting Ome Joop’s Tour.
 

Wat bieden wij jou?

De voldoening dat je iets kunt betekenen voor de maatschappij. De kans om je bestuurlijke ervaring uit te breiden of te verdiepen en de voldoening om je (beroepsmatige) kwaliteiten in te zetten voor de samenleving.
 

Geïnteresseerd?

Heb je nog vragen of belangstelling voor deze functie? Stuur je CV met motivatie naar secretariaat@omejoopstour.nl of neem telefonisch contact op met Anton Jansen [06-53376950] of Jozé Gerrits [06-17301940]. Je kunt natuurlijk ook kijken op www.omejoopstour.nl.
 
De vacature wordt tegelijkertijd intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid gaat de interne kandidaat voor.

Doorzoek de site