Facilitaire Dienst


De Facilitaire Dienst van Ome Joop's Tour is belast met alle ondersteunende taken die nodig zijn om de Tour draaiende te maken en te houden. Kwartiermaken op locatie, transport, bezemwagen en fourage maken hiervan onderdeel uit. Wie een functie binnen de Facilitaire Dienst vervult draait in een team in verschillende onderdelen afwisselend mee. 

Voor Ome Joop's Tour zoeken wij:

MEDEWERKER(S) FACILITAIRE DIENST

Voor een goede indruk van de werkzaamheden tref je onderstaand een opsomming aan van de verschillende taken. In verband met de diversiteit van taken kunnen we geen uitputtende opsomming geven van alle werkzaamheden die zich (kunnen) voordoen. Wij gaan ervan uit dat dit geen aanleiding tot discussie is tijdens de uitvoering van de Tour.

Je bent onder andere belast met de volgende taken: 
Betrokken zijn bij/aanwezig zijn bij de voorbereidingen voor de Tour (voorzover nodig) 
In gereedheid brengen van de locatie (kwartiermaken) 
Correct en net opleveren van de locatie 
Opzetten en afbreken van de partytenten 
Opbouwen en afbreken van het eetgedeelte 
Inrichten van de koffiehoek 
In- en uitladen van (huishoudelijk) materiaal 
In- en uitladen van etenswaren 
Helpen laden, lossen en plaatsen van de rolcontainers in de zaal 
Indelen van de slaapplaatsen 
Plaatsen/opruimen en aan/afsluiten van het geluidsmeubel 
Plaatsen/weghalen van de bewegwijzering in het pand 
In- en uitgeven van portofoons 
Doen van technische voorbereidingen op locatie 
Verrichten van technische werkzaamheden en reparaties 
Op afspraak/indeling rijden van het groot materieel 
Helpen inventariseren van de materialen en benodigdheden na de Tour 
 
Je beschikt over de volgende competenties: 
Je kijkt niet op een uurtje meer of minder werken 
Je bent pro-actief en ziet werk liggen 
Je werkt graag samen in een team en bent hulpvaardig 
Je hebt een opgeruimd karakter 
Je voelt je verantwoordelijk voor jouw taken 
 
Wil je mee als Medewerker Facilitaire Dienst van Ome Joop's Tour? Stuur een CV met je motivatie o.v.v. 'Medewerker Facilitaire Dienst' naar secretariaat@omejoopstour.nl  

 
 

Doorzoek de site