Ploegleidster


Het onderdeel Ploegleiders van Ome Joop’s Tour behelst de dagelijkse leiding en verantwoordelijkheid over een wielerploeg van zes kinderen. De organisatie wijst een ploeg aan jou toe. Je motiveert de kinderen en bent gedurende tien dagen het vertrouwde gezicht voor de deelnemers in jouw ploeg.
 
Voor Ome Joop’s Tour zoeken wij nog meerdere 
 
PLOEGLEIDSTERS voor onze meisjesteams
 
Je bent onder andere belast met de volgende hoofdtaken:
 • Instrueren en welkom heten van kinderen en ouders bij aanvang van Ome Joop’s Tour
 • Dagelijks wekken en naar bed brengen van de kinderen
 • Dagelijks toezien op de persoonlijke hygiëne van de kinderen
 • Helpen inpakken van de rolcontainer met persoonlijke bezittingen
 • Nuttigen van alle maaltijden en tussendoortjes met je ploeg
 • Invullen van de dagpuntenkaart
 • Motiveren, begeleiden en toezien op de kinderen tijdens de (recreatie-)activiteiten
 • Aanwezig zijn bij de dagbriefing en instructiemomenten voor de kinderen
 • Innemen van alle materialen in eigendom van Ome Joop’s Tour tijdens de dag van aankomst.
           
Je bent onder andere belast met neventaken op het gebied van schoonmaak en fietsbegeleiding:
 • Helpen schoonmaken van de gebruikte locatie aan de hand van een schema 
 • Motiveren van de kinderen tijdens het fietsen en het volgen van de hiervoor vastgestelde veiligheidsregels
 • Bewaken van gedisciplineerd fietsen door alle kinderen (ook buiten je eigen groep)
 • Signaleren van en anticiperen op problemen onderweg.
 
Een ploegleider van Ome Joop's Tour beschikt over de volgende competenties:
 • Geduld en affiniteit met kinderen in de leeftijdscategorie van 9 tot en met 12 jaar
 • Opgeruimd karakter
 • Werkt graag samen, zowel met je ploeg als daarbuiten
 • Kijkt niet op een uurtje meer of minder werken
 • Voelt je verantwoordelijk voor de kinderen die aan jou zijn toegewezen
 • Hebt een luisterend oor en bent invoelbaar
 • Weet gepaste afstand tot de kinderen te bewaren
 • Durft op een gepaste wijze te corrigeren op ongewenst gedrag.

Wil je solliciteren als ploegleider van Ome Joop's Tour? Stuur een CV met je motivatie o.v.v. 'ploegleidster' naar secretariaat@omejoopstour.nl.
 
 
 

Doorzoek de site