Visie en missie


Het doel dat Stichting Ome Joop’s Tour nastreeft, is het (jaarlijks) organiseren van een fietstour voor jongens en meisjes in de leeftijd van 9 tot en met 12 jaar. Bovendien moeten deze kinderen weinig of geen vakantiemogelijkheden hebben. Het stichtingsbestuur maakt bij het uitnodigingsbeleid geen onderscheid ten aanzien van afkomst, godsdienst, nationaliteit, of anderszins.

Kinderen tussen de 9 en 12 jaar blij maken en een zorgenloze vakantie aanbieden is wat wij als stichting voor ogen hebben. In 2022 is door het stichtingbestuur besloten dat structuur van de tour welke door corona ingezet is voorgezet gaat worden voor de komende jaren. Dit houd concreet in dat we een meerdaagse tour organiseren met het vertrekpunt vanuit de (voormalig) Koepel gevangenis in Arnhem. Vanuit deze start-en finish locatie zullen er dagtochten georganiseerd worden door Gelderland.

Wilt u meer informatie hebben over de Stichting Ome Joop's Tour? Neem dan contact op met secretariaat@omejoopstour.nl 

 

Doorzoek de site