Visie en missie

Het doel dat Stichting Ome Joop’s Tour nastreeft, is het (jaarlijks) organiseren van een fietstour voor jongens en meisjes in de leeftijd van 9 tot en met 12 jaar. Bovendien moeten deze kinderen weinig of geen vakantiemogelijkheden hebben. Het stichtingsbestuur maakt bij het uitnodigingsbeleid geen onderscheid ten aanzien van afkomst, godsdienst, nationaliteit, of anderszins.

Met ruim 150 kinderen in de leeftijd van 9 tot en met 13 jaar fietst Ome Joop’s Tour door Nederland. De tiendaagse jeugdwielerronde betekent veel voor hen: even weg uit de dagelijkse beslommering, samen met leeftijdgenootjes respectvol genieten en lekker vakantie vieren. Met besef van normen en waarden.  Onmisbaar in de huidige maatschappij en voor hun toekomst.
Naast het nodige vakantievertier schenkt Ome Joop’s Tour ook aandacht aan serieuze zaken. Een grote groep deelnemers loopt jaarlijks de Airborne wandeltocht (’Opdat wij niet vergeten’), zijn deelnemers betrokken bij de 4 mei herdenking in Arnhem en zijn de voorbije jaren tijdens de tour bezoeken gebracht aan o.a. Kamp Westerbork en een asielzoekerscentrum in Budel.

Doorzoek de site