Donateurs


Sponsoring is belangrijk voor Ome Joop's Tour, maar wij krijgen ook met regelmaat donaties van anderen aangeboden. De ene keer spontaan, een andere keer is Ome Joop's Tour bewust als goed doel gekozen in het kader van een activiteit. Niet alle donateurs willen met naam en toenaam worden genoemd, zij die dat wel willen, hebben een logo op deze pagina. Klik op het logo voor meer informatie.
IMG 6745JPG
Wilt u doneren aan Ome Joop's Tour? Je kunt dat doen door een bedrag over te maken naar rekening NL87 INGB 0003 8283 05 o.v.v. 'donatie Ome Joop's Tour'. In de loop van 2018 zullen wij starten met verschillende donatieformulieren via de website.

Doorzoek de site