Vrijwilligers

Een willekeurige vrijwilliger

Een glimlach op het gezicht van de kinderen dat is waar ik het voor doe. Jaarlijks offer ik enkele verlofdagen op om me in te zetten voor een week met de Ome Joop's Tour. Maar door het jaar heen ben ik ook actief en help mee met de voorbereidingen. Soms best een uitdaging maar uiteindelijk is het een prachtige, maatschappelijk betrokken, organisatie die er is voor de kinderen, waarbij je als vrijwilliger ondergeschikt bent aan het plezier wat je de kinderen kunt geven.
Binnen Ome Joop’s Tour wordt uitsluitend gewerkt met vrijwilligers. De vrijwilligers van Ome Joop’s Tour zijn ‘gewone mensen’ met het hart op de juiste plaats en een grote betrokkenheid naar jeugd. De verbondenheid met de doelstelling van Ome Joop’s Tour en iets voor de maatschappij doen, zijn redenen voor vrijwilligers om zich te binden aan de organisatie. Daarnaast halen de vrijwilligers hun motivatie uit het plezier van de kinderen en het onderlinge plezier tussen de vrijwilligers.
 

Intake vrijwilliger

Elk jaar weer gaan vrijwilligers mee om de kinderen een mooie fietsvakantie te bezorgen, maar ook in de voorbereiding zijn veel vrijwilligers nodig. Wil jij je als vrijwilliger inzetten voor de Ome Joop’s Tour, mail dan voor de mogelijkheden naar secretariaat@omejoopstour.nl 

 

Let op! Wij zoeken allrounders die van aanpakken weten en zich conformeren naar de rol die de Ome Joop's Tour nodig heeft in de organisatie. Hierbij proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van de vrijwilliger.

Her wervingsbeleid is vastgelegd in in het document werving- en selectie procedure en vind u hier (PDF)
 

Visie op samenwerken

Als vrijwilliger ben je het visitekaartje van Ome Joop’s Tour en straal je een ‘wij’ gevoel uit. Dit betekent dat je op een respectvolle wijze omgaat met elkaar, de kinderen en de omgeving.
Intimidatie, pesten, roddelen, schelden en fysiek geweld worden niet getolereerd, er is een open aanspreekcultuur en conflicten worden opgelost. Daarnaast vragen wij van elke vrijwilliger een open houding en een goede samenwerking. Dit houdt o.a. in dat je naast je eigen taken ook kijkt waar en op welk moment extra handjes nodig zijn en dat je je houdt aan de gedragscode van Ome Joop’s Tour. 


Vrijwilligersovereenkomst

De gedragscode maakt onderdeel uit van de vrijwiligersovereenkomst. Een voorbeeld van onze vrijwilligersovereenkomst kunt u hier (PDF) downloaden

 

Veiligheid

Alle vrijwilligers van stichting Ome Joop’s Tour zijn in het bezit van een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) die niet ouder is dan 2 jaar en deze is opgeslagen in ons administratiesysteem.

Bij de Ome Joop's Tour wordt het 4 ogen principe gehanteerd, dit houdt in dat een deelnemer niet alleen met een vrijwilliger in kwetsbare ruimte is maar altijd het toezicht van een tweede vrijwilliger. Hierbij hanteren we dat deelnemer en vrijwilliger van hetzelfde geslacht zijn.

Bij de Ome Joop's Tour is ook een veiligheidsplan die door twee veiligheidkundige jaarlijks wordt bijgewerkt naar de actuele stand.

 

Privacy

Stichting Ome Joop’s Tour houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij doen er alles aan om de privacy van eenieder te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De wijze waarop wij dit doen is vastgelegd in het privacyreglement.
 
Het privacyreglement vind je hier. (link naar tekst op website)


Doorzoek de site