Een leefbare samenleving is actueler dan ooit. Iedereen wil een positieve bijdrage leveren. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), Participatiemaatschappij, een inclusieve samenleving. Wie wil investeren in een leefbare samenleving doet dit voor een betere toekomst. Wie investeert in de jeugd, investeert in de toekomst! 

Ome Joop’s Tour heeft al sinds 1950 een sleutel in handen om succesvol te investeren in onze jeugd. Lees op de volgende pagina's waar onze organisatie voor staat.

Doelstelling
Visie en missie
Geschiedenis
Privacyreglement
Vrijwilligers
Partners
Contact
 

Doorzoek de site